Nabór nowych wniosków

Aktualności GOPS Pomoc społeczna

Świadczenie Dobry Start

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” będą przyjmowane :

  • od dnia 1 lipca 2018r. przez internet za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, ePUAP
  • od dnia 1 sierpnia 2018 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

WNIOSEK: SDS_2018

Świadczenia Wychowawcze

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500 plus) na kolejny okres tj. od 1 października 2018r. do 30 września 2019r. będą przyjmowane :

  • od dnia 1 lipca 2018r. przez internet za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia,ePUAP
  • od dnia 1 sierpnia 2018r. w Ośrodku Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

WNIOSEK: SW

Dokumenty wymagane w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko (dot. sytuacji dochodowej):

ZSW-01
ZSW-3

Fundusz Alimentacyjny

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres tj. od 1 października 2018r. do 30 września 2019r. będą przyjmowane :

  • od dnia 1 lipca 2018r. przez internet za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia,ePUAP
  • od dnia 1 sierpnia 2018r. w Ośrodku Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

WNIOSEK:

FA_1
ZFA- oświadczenie
ZFA_03
ZFA_05
ZFA_06

Świadczenia Rodzinne

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami i specjalnego zasiłku opiekuńczego  na kolejny okres tj. od 1 listopada 2018r. do 31 października 2019r. będą przyjmowane :

  • od dnia 1 lipca 2018r. przez internet za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia,ePUAP
  • od dnia 1 sierpnia 2018r. w Ośrodku Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

SR
SR-1Z
ZSR-05
ZSR-07
ZSR-8
ZSR-12

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

SR-4
ZSR-05
ZSR-07

Świadczenia rodzinne

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka    SR-2

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego   SR-7

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego   SR-3

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego  SR-5