Do miejscowości Gawki dojedziemy asfaltem

Inwestycje

23 maja br. w Ostrołęce  Wójt Gminy Ireneusz Gumkowski przy kontrasygnacie Pani Skarbnik Haliny Tyszki podpisał umowę z reprezentantami Zarządu Województwa Mazowieckiego – Janiną Orzełowską i Elżbietą Lanc o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.  Dotacja w wysokości 100.000,00 zł, przy czym udział dotacji w wartości całego zadanie nie może przekroczyć 50%,  zostanie przeznaczona na Przebudowę drogi gminnej nr 260811 Gumowo – Gawki o długości 810 m. Po zrealizowaniu inwestycji do miejscowości Gawki będzie można dojechać drogą bitumiczną.