XIV Konfrontacje Taneczne

Aktualności gminne

W dniu 22 maja 2018r., w Gimnazjum im. Jana Pawła II – Papieża Polaka w Starym Lubotyniu, już po raz XIV zgromadziły się zespoły, by uczestniczyć w Konfrontacjach Tanecznych.

Impreza została zorganizowana pod patronatem Wójta Gminy Stary Lubotyń Pana Ireneusza Gumkowskiego.

Mottem przewodnim uroczystości było hasło „W hołdzie Ojczyźnie na 100-lecie niepodległości”. Konfrontacje Taneczne swoją obecnością uświetnili :Pan Ireneusz Gumkowski Wójt Gminy Stary Lubotyń, Poseł na sejm RP Pan Arkadiusz Czartoryski,  Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego  Pan Marian Krupiński, instruktorzy z Centrum Kultury w Ostrołęce Pani Alina Chalińska i Pan Jerzy Białobrzewski.

Ponadto w uroczystości udział wzięli dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie  oraz licznie przybyli rodzice. Wielkimi brawami przywitani zostali uczestnicy konfrontacji:

– Zespół  „Mały Lubotyń” – grupa młodsza i starsza  oraz „Roztańczone nutki  ze Szkoły Podstawowej w Starym Lubotyniu     Opiekun : Małgorzata Kowalczyk, Paulina Kośnik, Irena Kozikowska

– Zespół „Lubek” – grupa młodsza i starsza  ze Szkoły Podstawowej ze Starego Lubiejewa

Opiekun: Wioletta Gołąb

-Zespół „Mali Żurawiacy” Szkoła Podstawowa w Bogutach Piankach . Opiekun: Izabela Bogucka

– Zespół „TWISTEO” – Szkoła Podstawowa w Szulborzu Wielkim

Opiekun : Kinga Pochmara

-Zespół „NO NAME” Zespół Szkół Publicznych w Komorowie. Opiekun: Małgorzata Łuniewska

-Zespół  z Zespołu Szkół nr1  w Ostrowi Mazowieckiej. Opiekun: Marta Kotlenga

Uroczystość zakończył występ zespołu „Lubotyń” z Gimnazjum im. Jana Pawła II – Papieża Polaka w Starym Lubotyniu układem „Jawa czy sen”

Wszyscy uczestnicy konfrontacji zostali nagrodzeni oklaskami . Każdy zespół,  z rąk Wójta Gminy Stary Lubotyń Pana Ireneusza Gumkowskiego otrzymał pamiątkową statuetkę oraz słodki upominek.  Uczestnicy konfrontacji  zostali również obdarowani  upominkami od Pana Arkadiusza Czartoryskiego  Posła na sejm RP i Pana Mariana Krupińskiego Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Było też pamiątkowe zdjęcie. Dla wszystkich uczestników imprezy  przygotowano  poczęstunek.

XIV Konfrontacje zbiegły się z XV rocznicą powstania zespołów tanecznych „Mały Lubotyń” i „Lubotyń” ,  zatem był szczególny powód do świętowania.

„Za pomoc w rozwoju kultury, za wrażliwą duszę,  która jest gotowa do czynienia dobra,  oraz  życzliwość okazywaną   w ciągu 15 lat istnienia zespołów tanecznych    „Lubotyń” i „Mały Lubotyń”  honorowy tytuł Przyjaciela Szkoły, z rąk Dyrektora Gimnazjum w Starym Lubotyniu Pani Doroty Kocielskiej otrzymali:

Pan Ireneusz Gumkowski Wójt Gminy Stary Lubotyń

Pani Alina Chalińska instruktor z Centrum Kultury w Ostrołęce

Pan Jerzy Białobrzewski instruktor z Centrum Kultury w Ostrołęce

Nauczyciele: Pani Bożena Wagner i Pani Daniela Sobieska współtworzące zespoły,  również zostały wyróżnione przez dyrektor Dorotę Kocielską  podziękowaniem i bukietem kwiatów.

Kończąc uroczystość, dyrektor szkoły, podziękowała zaproszonym gościom                 za uświetnienie, swoja obecnością, uroczystości, nauczycielom, pracownikom szkoły
i rodzicom za pomoc w przygotowaniu imprezy, a zespołom i ich opiekunom za przybycie
i piękne prezentowanie się.

Zaproszeni goście i opiekunowie grup tanecznych spotkali się, po oficjalnej części uroczystości, by wymienić się refleksjami na temat przebiegu konfrontacji.

Nie zabrakło miłych gestów i podziękowań ze strony uczestników imprezy.