Gminne obchody Święta Strażaka

Ochotnicza Straż Pożarna

„Pododdział Baczność!! Na prawo patrz!”… tą komendą oraz złożeniem meldunku o gotowości pododdziałów z terenu Gminy Stary Lubotyń do uroczystych obchodów Gminnego Dnia Strażaka rozpoczęła się uroczystość w Starym Lubotyniu. Meldunek złożył Komendant Gminny ZOSP RP w Starym Lubotyniu druh Tomasz Zaręba, a odbierał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Jan Jasionek. Tak 3 maja br. rozpoczęły się obchody Gminnego Dnia Strażaka.

Poczty sztandarowe oraz umundurowane pododdziały straży pożarnej przemaszerowały do kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Starym Lubotyniu, gdzie punktualnie o godzinie 12:00 rozpoczęła  się uroczysta Msza Święta w intencji strażaków celebrowana przez ks. kanonika Janusza Tyszkę proboszcza parafii.

Po nabożeństwie wszyscy zgromadzeni przemaszerowali  do strażnicy w Starym Lubotyniu, gdzie odbył się uroczysty apel. Otwarcia uroczystości dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Pan Jan Jasionek, przywitał wszystkich strażaków oraz zaproszonych gości Wójta Gminy Ireneusza Gumkowskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Jana Janusza Podbielskiego. Następnie odczytał list Prezesa Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych Waldemara Pawlaka. Wójt Ireneusz Gumkowski złożył życzenia oraz wyrazy uznania za ciężką i odpowiedzialną pracę.

Ważnym elementem obchodów Gminnego Dnia Strażaka było uroczyste uhonorowanie wyróżniających się strażaków.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego nadało Złoty Medal „za zasługi dla pożarnictwa” druhowi Krzysztofowi Głębockiemu natomiast brązowy Medal przypadł w udziale druhowi Mariuszowi Kaczmarczykowi.

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Ostrowi Mazowieckiej nadało odznaki „Strażak Wzorowy” następującym druhom:

– Sławomirowi Bartkiewiczowi,

– Adamowi Laskowskiemu,

– Adamowi Legackiemu,

– Mateuszowi Pieńkowskiemu.

Komendant Gminny Pan Tomasz Zaręba zameldował o zakończeniu uroczystego apelu po czym wszystkich uczestników zaproszono na tradycyjny ciepły posiłek.