Aktualności gminneInwestycje

2 mln dofinansowania z RFIL

   We wtorek premier Mateusz Morawiecki poinformował o rozstrzygnięciu konkursu na wsparcie inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nasza gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania nt. ,,Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stary Lubotyń”.  Wsparcie finansowe z RFIL pozwoli gminie na wybudowanie ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania o wydajności dobowej 1200 m3. Inwestycja powstanie na działce należącej do gminy znajdującej się w miejscowości  Podbiele.  Poprzez wybudowanie  dodatkowego ujęcia wody pitnej ,  zwiększamy bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę mieszkańców naszej gminy.