Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała Nr XXV/147/13 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.

9 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXV/147/13 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.

Uchwała Nr XXV/146/13 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2013 rok.

9 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXV/146/13 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2013 rok.

Uchwała Nr XXIV/145/13 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Lubotyń na rok 2013.

9 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXIV/145/13 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Lubotyń na rok 2013.

Uchwała Nr XXIV/144/13 w sprawie podziału Gminy Stary Lubotyń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

9 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXIV/144/13 w sprawie podziału Gminy Stary Lubotyń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała Nr XXIV/143/13 w sprawie upoważnienia radnego do podejmowania czynności zwiazanych ze skargą Pana Krzysztofa Wróblewskiego na uchwałę Rady Gminy Stary Lubotyń Nr XXI/127/12 z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o skontrol

9 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXIV/143/13 w sprawie upoważnienia radnego do podejmowania czynności zwiazanych ze skargą Pana Krzysztofa Wróblewskiego na uchwałę Rady Gminy Stary Lubotyń Nr XXI/127/12 z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o skontrol