Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała Nr XVI/111/16 w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2017 r.

3 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XVI/111/16 w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2017 r.

Uchwała XVI/110/16 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Stary Lubotyń w 2017 roku.

3 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała XVI/110/16 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Stary Lubotyń w 2017 roku.

Uchwała Nr XVI/109/16 w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

3 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XVI/109/16 w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Uchwała XV/108/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

3 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała XV/108/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Uchwała Nr XV/107/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2016 - 2021.

3 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XV/107/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2016 - 2021.