Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała Nr XXIII/143/17 o zmianie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Lubotyń dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoł

16 października 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXIII/143/17 o zmianie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Lubotyń dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoł

Uchwała Nr XIX/119/17 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Stary Lubotyń na 2017 rok.

11 października 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XIX/119/17 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Stary Lubotyń na 2017 rok.

Konsultacje w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy na 2018 r/

Wójt Gminy Stary Lubotyń ogłasza konsyltacje projektu Rocznego Programu Współpracy na 2018 r. z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie.

10 października 2017
Czytaj więcej o: Konsultacje w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy na 2018 r/

Przetarg na dostawę oleju napędowego do celów opałowych w sezonie grzewczym 2017/2018.

14 września 2017
Czytaj więcej o: Przetarg na dostawę oleju napędowego do celów opałowych w sezonie grzewczym 2017/2018.

Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sulęcin Szlachecki i Sulęcin Włościański - etap II.

14 września 2017
Czytaj więcej o: Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sulęcin Szlachecki i Sulęcin Włościański - etap II.