Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała Nr XXXVII/212/14 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn. "Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ze żwirowej na bitumiczną w miejscowości Żyłowo".

6 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXVII/212/14 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn. "Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ze żwirowej na bitumiczną w miejscowości Żyłowo".

Uchwała Nr XXXVII/211/14 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn. "Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ze żwirowej na bitumiczną w miejscowości Gawki - Etap I".

6 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXVII/211/14 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn. "Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ze żwirowej na bitumiczną w miejscowości Gawki - Etap I".

Uchwała Nr XXXVII/210/14 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stary Lubotyń - Etap II".

6 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXVII/210/14 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stary Lubotyń - Etap II".

Uchwała Nr XXXVII/209/14 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Stary Lubotyń na 2014 rok.

6 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXVII/209/14 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Stary Lubotyń na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXVII/208/14 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Lubotyń na rok 2014.

6 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXVII/208/14 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Lubotyń na rok 2014.