Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 grudnia 2019 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 721/O/2019 stwierdzającej nabycie przez Powiat Ostrowski własności nieruchomości zajetej pod drogę publiczną.

Treść obwieszczenia - plik pdf 209 kB

11 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr XI/76/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2019.

29 listopada 2019
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XI/76/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2019.

Uchwała Nr XI/75/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2019 - 2023.

29 listopada 2019
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XI/75/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2019 - 2023.

Uchwała Nr XI/74/19 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Stary Lubotyń.

29 listopada 2019
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XI/74/19 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Stary Lubotyń.

Uchwała Nr XI/73/19 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r.

29 listopada 2019
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XI/73/19 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r.

Uchwała Nr XI/72/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

29 listopada 2019
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XI/72/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XI/71/19 w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2020 r.

29 listopada 2019
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XI/71/19 w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2020 r.

Uchwała Nr XI/70/19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Stary Lubotyń w 2020 roku.

29 listopada 2019
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XI/70/19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Stary Lubotyń w 2020 roku.