Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała nr VII/48/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2019 - 2023.

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: Uchwała nr VII/48/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2019 - 2023.

Uchwała nr VII/47/19 w sprawie zaciągniecia długoterminowego kredytu bankowego.

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: Uchwała nr VII/47/19 w sprawie zaciągniecia długoterminowego kredytu bankowego.

Uchwała nr VII/46/19 o zmianie uchwały w sprawie przyjecia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt w Gminie Stary Lubotyń na 2019 rok.

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: Uchwała nr VII/46/19 o zmianie uchwały w sprawie przyjecia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt w Gminie Stary Lubotyń na 2019 rok.

Uchwała nr VII/45/19 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stary Lubotyń z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: Uchwała nr VII/45/19 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stary Lubotyń z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Uchwała nr VII/44/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stary Lubotyń za 2018 rok.

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: Uchwała nr VII/44/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stary Lubotyń za 2018 rok.