Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała nr XXXVI/232/18 zmieniająca uchwałę Nr XV/105/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów Gminy Stary Lubotyń.

24 października 2018
Czytaj więcej o: Uchwała nr XXXVI/232/18 zmieniająca uchwałę Nr XV/105/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów Gminy Stary Lubotyń.

Uchwała nr XXXVI/231/18 w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stary Lubotyń".

24 października 2018
Czytaj więcej o: Uchwała nr XXXVI/231/18 w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stary Lubotyń".

Uchwała nr XXXVI/230/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Ostrowskim na prowadzenie przez Gminę Stary Lubotyń zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Stary Lubotyń, w sezonie zimowym 2018/2019.

24 października 2018
Czytaj więcej o: Uchwała nr XXXVI/230/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Ostrowskim na prowadzenie przez Gminę Stary Lubotyń zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Stary Lubotyń, w sezonie zimowym 2018/2019.

Uchwała nr XXXVI/229/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stary Lubotyń.

24 października 2018
Czytaj więcej o: Uchwała nr XXXVI/229/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stary Lubotyń.

Uchwała nr XXXVI/228/18 zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego systemu ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

24 października 2018
Czytaj więcej o: Uchwała nr XXXVI/228/18 zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego systemu ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.