Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała Nr XXX/190/18 w sprawie zmian budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2018.

5 marca 2018
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXX/190/18 w sprawie zmian budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2018.

Uchwała nr XXX/189/18 w sprawie zmiany w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2018 - 2023.

5 marca 2018
Czytaj więcej o: Uchwała nr XXX/189/18 w sprawie zmiany w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2018 - 2023.

Uchwała nr XXX/188/18 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stary Lubotyń.

5 marca 2018
Czytaj więcej o: Uchwała nr XXX/188/18 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stary Lubotyń.

Uchwała nr XXX/187/18 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Lubotyń na 2018 rok.

5 marca 2018
Czytaj więcej o: Uchwała nr XXX/187/18 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Lubotyń na 2018 rok.

Uchwała nr XXX/186/18 w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Stary Lubotyń na lata 2018-2020.

5 marca 2018
Czytaj więcej o: Uchwała nr XXX/186/18 w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Stary Lubotyń na lata 2018-2020.