Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała Nr XVII/106/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

8 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XVII/106/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Uchwała Nr XVII/105/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.

8 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XVII/105/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.

Uchwała Nr XVII/104/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stary Lubotyń wotum zaufania.

8 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XVII/104/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stary Lubotyń wotum zaufania.

Uchwała Nr XVI/103/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2020.

8 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XVI/103/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2020.

Uchwała Nr XVI/102/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2020 - 2024.

8 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XVI/102/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2020 - 2024.

Uchwała Nr XVI/101/20 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Lubotyń i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Stary Lubotyń.

8 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XVI/101/20 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Lubotyń i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Stary Lubotyń.

Uchwała Nr XVI/100/20 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sulęcinie Szlacheckim z oddziałem przedszkolnym.

8 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XVI/100/20 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sulęcinie Szlacheckim z oddziałem przedszkolnym.

Uchwała Nr XV/99/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2020.

8 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XV/99/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2020.