Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obwieszczenie PKW z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

13 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie PKW z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 12 czerwca 2020 r.

12 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 12 czerwca 2020 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 12 czerwca 2020 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Lubotyń w sprawie informacji o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Załączniki:

Treść obwieszczenia - plik pdf 168 kB

12 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 12 czerwca 2020 roku

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stary Lubotyń na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019, poz. 1396 z poźn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z poźn. zm.), zawiadamiamy o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stary Lubotyń na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027” w dniach od 09.06.2020 r. do dnia 29.06.2020 r.

9 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stary Lubotyń na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

9 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Informacje o mozliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania.

9 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Informacje o mozliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania.

Uchwała Nr XVII/108/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2020.

8 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XVII/108/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2020.

Uchwała Nr XVII/107/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2020 - 2024.

8 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XVII/107/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2020 - 2024.